Slavnostní otevření nových zkušeben

Dne 3. května 2012 proběhlo slavnostní otevření nových prostor útvaru Zkušební laboratoře. Tyto prostory vznikly rozsáhlou rekonstrukcí bývalé kotelny a části leteckého hangáru, realizované v období červen 2011 až únor 2012. V nově upravených prostorách našly svá zázemí zkušebna klimatické a korozní odolnosti, zkušebna elektrických systémů, hydraulická zkušebna, chemické laboratoře a související administrativní zázemí. V kombinaci s již existující zkušebnou mechanické odolnosti tak došlo k prostorové centralizaci doposud dislokovaných pracovišť, a to při vytvoření odpovídajícího technického zázemí a zejména podmínek pro kvalitní provádění zkušebních prací a dalších služeb našim zákazníkům.