Seminář Praha VZLU - Nové evropské programy pro aeronautiku

Seminář byl zaměřen na problematiku finančních pravidel Horizon 2020 s úzkou návazností na zapojení se do právě zahájeného Clean Sky 2 a dalších výzev programu Horizon 2020 v oblasti letectví.

Seminář byl určen hlavně pro administrátory  VaV projektů, pro vedoucí a účastníky evropských VaV projektů, dále pro potenciální Core partnery v CS2, případně i zájemce o menší projekty v rámci programu Horizon2020.

Doporučujeme sledovat informace zveřejňované na stránkách Clean Sky2: http://www.cleansky.eu/content/homepage/about-clean-sky-2