Seminář: Nové poznatky v oblasti materiálů, technologií, zkoušek a aplikací kompozitů v leteckém průmyslu ČR

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. uspořádal dne 9. dubna 2009 vědecko-technický seminář na téma „Nové poznatky v oblasti materiálů, technologií, zkoušek a aplikací kompozitů v leteckém průmyslu ČR“.

Kompozity a letecký průmysl byly, jsou a budou vždy spojeny s pojmem výrazného dynamického růstu ve všech výzkumných, vývojových a výrobních oblastech. Kompozity ve všech podobách učinily za poslední období v leteckém průmyslu ve všech kategoriích letadel podstatný krok, což se týká i stavu v ČR. Předložený program je už pátým ročníkem semináře VZLÚ na téma – Kompozity v leteckém průmyslu ČR.

Během roku byla řešena zajímavá témata v této oblasti. Letos je tématika semináře soustředěna opět na širší oblast zájmu, tj. jak materiálů a technologií, tak zkoušek a aplikací. Jde opět o nové informace, nové pohledy na trendy v oboru a zároveň o prezentaci současných výsledků činností v zajímavých technických tématech na vybraných pracovištích v ČR. V posledních letech jsou v ČR realizovány významné výrobní programy zahraničních společností v oboru kompozitních konstrukcí a řešeny výzkumně-vývojové projekty v rámci RP EU. I k této nové situaci je v tématech seminářů přihlédnuto.

Jednodenní setkání ve VZLÚ je významným kontaktním místem setkání odborníků z různých podniků z českého leteckého průmyslu, akademických pracovišť, státních úřadů, armády ČR a zároveň pracovníků LAA ČR. Přínosem pro každého účastníka je získání přehledu, zhodnocení stavu a možnost diskuse k aktuálním problémům.

Seznam přednášek

 • Monitorování stavu zatěžované kompozitní konstrukce metodou akustické emise
  J. Běhal, VZLÚ, Praha
 • Spojování vyztužených termoplastů svařováním
  J. Křena, Letov letecká výroba, s.r.o., Praha
 • Popis recyklačního procesu tepelného rozkladu významných termosetických polymerních kompozitních matric, teplotní oxidační rozklad vyvíjený ve VZLÚ
  Z. Mašek, B. Štekner, K. Cihelník, VZLÚ, Praha
 • Zkoušky únavového chování segmentu křídla
  J. Juračka, P. Augustin, V. Koula, LÚ VUT Brno
 • Environmentální zkoušky pokrokových nátěrových systém kompozitových konstrukcí s uhlíkovou výztuží. Metodika zkoušek
  M. Pazderová, VZLÚ, Praha
 • Podvozkový kompozitní nosník malého dopravního letounu. Výroba a zkoušení
  V. Pompe, F. Martaus, V. Snop, VZLÚ, Praha
 • Celokompozitní trup malého dopravního letounu. Konstrukce, technologie, zkoušení (část 1)
  P. Průcha, LA composite s.r.o.
 • Vysokomodulové grafitové kompozitní konstrukce, 3D struktury, aplikace na vinutém nosníku
  O. Uher, Compotech s.r.o.