Seminář: Nové poznatky v oblasti materiálů, technologií, zkoušek a aplikací kompozitů v leteckém průmyslu ČR 2011

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. uspořádal dne 23. března 2011 již sedmý ročník vědecko-technického semináře na téma „Nové poznatky v oblasti materiálů, technologií, zkoušek a aplikací kompozitů v leteckém průmyslu ČR“.

Kompozity a letecký průmysl byly, jsou a budou vždy spojeny s pojmem výrazného dynamického růstu ve všech výzkumných, vývojových a výrobních oblastech. Kompozity ve všech podobách učinily za poslední období v leteckém průmyslu ve všech kategoriích letadel podstatný pokrok, což se týká i stavu v ČR. Kompozity ovládly jak oblast konstrukcí malých letadel, tak civilních letadel nejvyšších kategorii a zároveň celou oblast letadel bojových, včetně vrtulníků a bezpilotních prostředků.

V posledních letech jsou v ČR realizovány významné výrobní programy zahraničních společností v oboru kompozitních konstrukcí a řešeny výzkumně-vývojové projekty v rámci RP EU. I k této nové situaci je v tématech semináře přihlédnuto.

Jednodenní setkání ve VZLÚ je významnou příležitostí pro setkání odborníků z různých podniků českého leteckého průmyslu, akademických pracovišť, státních úřadů, armády ČR a zároveň pracovníků LAA ČR.

Seznam přednášek:

 • Porovnání technologií výroby vytvrzovacích přípravků z kompozitních materiálů
  P. Průcha, M. Řehák (LA composite) 
 • Nové metody výroby kompozitních dílů v letectví a jejich zkoušení (součást projektu EU – AUTOW)
  V. Kafka (VZLÚ)
 • Moderní vyztužené termoplasty v leteckých kompozitních sendvičových konstrukcích
  J. Křena, V. Bittner (Letov letecká výroba) 
 • Rychlá prototypová výroba dílů celokompozitního větroně
  M. Pekař (HpH Sailplanes) 
 • Experimentální měření a vyhodnocení ztráty stability kompozitních válců
  M. Mališ (VUT Brno) 
 • Úpravy vlastností tuhých pěn leteckých kompozitních sendvičových konstrukcí
  J. Podzimek (VZLÚ)