Seminář: Modelování proudění v leteckých a průmyslových aplikacích

7. října 2008 se uskutečnil ve VZLÚ další ročník semináře věnovaného aplikované aerodynamice. Seminář byl již tradičně zaměřen zejména na problematiku simulace proudění, jak numerické, tak experimentální. Před přibližně padesáti účastníky z řady institucí zaznělo třináct příspěvků autorů z VZLÚ, ze Škoda Power, z TechSoft Engineering, z ČVUT a z VUT. Kromě příspěvků z oboru letectví byly předneseny i příspěvky z oboru automobilů a parních turbin. Všechny příspěvky jsou k dispozici na stránkách VZLÚ.

Útvar aerodynamiky ve VZLÚ se zabývá řadou aerodynamických disciplín jako jsou CFD výpočty (Computational Fluid Dynamics), aerodynamická optimalizace, mechanika letu, subsonické, transsonické a supersonické proudění, aerodynamika letadel a pozemnich vozidel, zejména automobilů, aerodynamika budov, větrné inženýrství, pohoda chodců, klimatizace, lopatkové stroje, měření v aerodynamických tunelech apod. Služby v oblasti aerodynamiky jsou žádány při návrhu letadel, automobilů, vlaků a jiných dopravních prostředků. VZLÚ disponuje několika aerodynamickými tunely situovánými v Praze.