Seminář kosmických standardů ECSS

Dne 22. května 2009 Česká kosmická kancelář ve spolupráci s VZLÚ a Evropskou kosmickou agenturou (ESA) pořádala další seminář týkající se kosmických standardů - ECSS (European Cooperation for Space Standardisation). Seminář, který se konal v prostorách VZLÚ, byl rozdělen do dvou bloků. První byl určen pro všechny posluchače a druhý pro zkušené experty, kteří již mají zkušenosti s projekty ESA, a probíhal formou konzultací.


Česká kosmická kancelář, o.p.s. (CSO, z anglického Czech Space Office) je nezisková společnost, jejímiž hlavními aktivitami jsou: informační a poradenské centrum v oblasti kosmických aktivit včetně mezinárodní spolupráce, kontaktní organizace pro spolupráci s ESA, zastoupení České republiky v Mezinárodní astronautické federaci IAF, vedení registru kosmických objektů vypuštěných Českou republikou, napomáhání vzniku kontaktů mezi českými a zahraničními či mezinárodními organizacemi a průmyslovými firmami v oblasti kosmonautiky, podpora rozvoje vědeckého výzkumu kosmického prostoru a kosmických objektů, rozvoj zapojení českého průmyslu do kosmonautických projektů především v evropských kosmických programech a komercionalizace kosmických technologií. K tomu používá různé formy, především pořádá odborné semináře a konference, informační, vzdělávací a propagační akce s kosmickou tematikou.

Více informací o ECSS >>>