Seminář: 3. výzva v prioritě Udržitelná pozemní doprava a Letectví

Dne 7. října 2009 se v prostorách Technologického centra AV ČR na Praze 6 uskutečnil seminář na téma 3. výzva v prioritě Udržitelná pozemní doprava a Letectví. Semináře se zúčastnili zástupci Ministerstva dopravy, Centra dopravního výzkumu, Generálního ředitelství pro výzkum EU, Asociace leteckých výrobců, VZLÚ a další. Seminář zahájil Ing. Martin Škarka z Technologického centra AV ČR prezentací výsledků druhé výzvy 7. Rámcového programu (7.RP) EU v prioritě Pozemní doprava a letectví. Upozornil na nízkou úspěšnost českých řešitelů z hlediska počtu účastí, která byla výrazně nižší než evropský průměr. Otevřel tak prostor pro následnou diskuzi na téma podpory účasti českých subjektů a zvýšení jejich úspěšnosti v dalších výzvách Rámcových programů.
Za VZLÚ přednesla prezentaci Ing. Pavlína Makovská na téma 3. výzva v prioritě letectví. V další části prezentace Ing. Makovská představila práci Oborové kontaktní organizace pro letecký a kosmický výzkum, která podporuje účast českých organizací v projektech Rámcových programů EU.
S letectvím souvisela také prezentace Ing. Miloše Vališe z Asociace leteckých výrobců České republiky (ALV), který představil Českou Technologickou platformu pro letectví a kosmonautiku, její hlavní aktivity a plán prací v jednotlivých etapách.