Rozvoj vnější aerodynamiky

Model letounu

Cíle řešení

Rozvoj aplikované vnější aerodynamiky a s ním spojené zvyšování účinnosti strojů a zařízení, zejména letadel a pozemních dopravních prostředků. Dále bude rozvinuta metodika studia proudového pole včetně návrhu speciálních měřicích zařízení. Bude vyvinut software pro aplikované aerodynamické výpočty a pro výpočty dynamických nelineárních jevů v mechanice letu.

Celkovým cílem je vyšší účinnost, větší bezpečnost a nižší zátěž životního prostředí.

 

Identifikační kód

MSM0001066901

 

Zahájení řešení

1.1.2004

 

Ukončení řešení

31.12.2010

 

Řešitelský útvar VZLÚ:

Ing. Jiří Fiala
Aerodynamika
Tel: +420 225 115 260