Rozvoj spolupráce VZLÚ s průmyslem v programu EPSILON

depositphotos-5956365-el2-20170217113740

V první výzvě programu EPSILON vedeným agenturou TAČR získal VZLÚ spolu s průmyslovými partnery financování na 4 výzkumné projekty:

“KATAFO-H“  - Vývoj nové technologie pro hromadné povlakování elektroforetickými nátěrovými systémy 
(Příjemce: MEGA-TEC s.r.o., Další účastníci projektu: VZLÚ a ČVUT v Praze)

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj technologie pro hromadné povlakování drobných dílů cestou elektroforetického nanášení. Cílem je vytvoření nové technologie a nového typu zařízení, splňujících požadavky hromadného pokovení. 

“AKROBAT“ - Zvýšení užitných vlastností turbovrtulového motoru GE H75 modifikacemi nutnými pro použití v cvičném letounu schopném pokročilé akrobacie 
(Příjemce: GE Aviation Czech, s.r.o., Další účastník projektu: VZLÚ)

Cílem projektu je dosažení poloprovozem ověřeného prototypu leteckého motoru, založeném na modifikaci stávající turbovrtulové jednotky GE H75, která je určena pro provoz v cvičných letounech schopných pokročilé akrobacie. Dalším cílem projektu je vypracování nové metody predikce životnosti na základě termomechanické únavy a nárůstu poškození, a dále vypracování analýzy na úpravu provozního cyklu. Projekt AKROBAT prověří možnosti přechodu ze systému plánované údržby na systém údržby podle stavu. 

“UCPÁVKY“ - Vliv interakce proudění z ucpávek na efektivitu práce stupňů parních turbín 
(Příjemce: VZLÚ, Další účastnící projektu: Doosan Škoda Power, s.r.o. a Západočeská univerzita v Plzni)

Projekt je zaměřen na vliv interakce proudění z ucpávek s hlavním proudem zejména v případech vysokotlakých a středotlakých dílů parních turbín. Jedná se o systematický výzkum tohoto složitého mechanismu proudění pomocí numerických i experimentálních přístupů, sestavení ztrátového modelu a návrhu nového tvarování příslušných konstrukčních prvků. 

“SKOŘEPINA“ - Vývoj skořepiny letounu nové generace L-39NG 
(Příjemce: Aero Vodochody AEROSPACE, a.s., Další účastník projektu: VZLÚ)

Cílem a výsledkem projektu je vývoj prototypu skořepiny nového letounu L-39NG (prototyp pro zkoušky) včetně konstrukční a zkušební dokumentace.

Program EPSILON je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.