Rozšíření zkušebních kapacit akreditovaných zkušeben

Korozní komora

V rámci zkvalitňování poskytovaných služeb v oblasti klimatických zkoušek byla v červnu ve VZLÚ zprovozněna nová korozní komora truhlového typu firmy Gebr. Liebisch GmbH & Co. KG Labortechnik, typ SKB 1000 ATR. Toto zařízení se řadí k nejmodernějším ve své kategorii. Je vybaveno mikroprocesorovým řízením a díky zkušebnímu prostoru 1000 dm3 umožní navýšení stávajících zkušebních kapacit k provádění zkoušek solnou mlhou SS, ASS a CASS a dále kondenzačních testů KK a cyklických kondenzačních testů. Komora též umožňuje provádění některých dalších typů testů, ať už podle obvyklých národních či mezinárodních standardů, tak i oborových předpisů, metodik a norem. Typickými příklady mohou být ČSN EN ISO 9227, ISO 6270-2, ASTM B117, ASTM G85, RTCA/DO-160, MIL-STD-810, PV1210 a další.