Registrace

Osobní údajeÚdaje o společnostiKontaktní údajePřístupové údajeOchrana osobních údajů

Odesláním registračního formuláře uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) společnosti Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., IČ: 000 10 669, sídlo: Beranových 130, 199 05 Praha – Letňany (dále jen správce) a to v:
a) v rozsahu poskytnutých údajů;
b) za účelem stažení softwaru vyvinutého správcem;
c) po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky ode dne odeslání registračního formuláře;
d) jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu s Obecným nařízením je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči správci učiněno písemně.
e) po celou dobu zpracovávání osobních údajů mám právo na přístup / na opravu / na výmaz / vznést námitku / se obrátit k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.