První recenze knihy Vířivý flatr turbovrtulových letoutnů od Ing. Čečrdleho z VZLÚ

Turboprop

Představujeme vám publikaci vědeckého pracovníka VZLÚ, Ing. Jiřího Čečrdle, Ph.D., s názvem "Whirl flutter of turboprop aircraft structures" v překladu "Vířivý flater (flutter) turbovrtulových letounů" vydanou začátkem roku 2015 nizozemským vydavatelstvím Elsevier Science.

Jedná se o první ucelenou knihu na toto téma. Vířivý flatr je aeroelastický jev, který vzniká vlivem aerodynamických sil letecké vrtule a gyroskopiských sil rotujících hmot motoru a vrtule. Kniha zkoumá jev vířivého flateru jak z pohledu teoretického tak i praktického a zahrnuje jak výpočtovou, tak i experimentální oblast.

Nabízíme první recenzi od vedoucího pracovníka z Institutu aeroelasticity německého výzkumného ústavu DLR Dr.-Ing. Kiesslinga.  

RECENZE ke stažení zde.