Průzkum spokojenosti zákazníků

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaše objednávky!

Velmi si ceníme možnosti dodávat Vám naše služby či výrobky. Strategií VZLÚ je poskytovat služby a výrobky v kvalitě, která povede k Vaší spokojenosti.

Věnujte nám, proto prosím několik minut a prostřednictvím přiloženého dotazníku nám sdělte Váš názor, jak námi poskytnutá služba či výrobek vyhověl Vašim požadavkům a očekáváním.
Vaše podněty jsou námi vyhodnocovány a následně implementovány do podnikových procesů.

Vyplněný dotazník prosím zašlete na e-mail: info@vzlu.cz nebo faxem: 225 115 335.

Děkujeme za Vaše hodnocení, připomínky a podněty.

S pozdravem,

Ing. Karel Paiger
vedoucí útvartu Projekty a zakázky
VZLÚ