Prototypy (G-prot)

Prototypy (G-prot)

Název

Popis

Další informace

Prototyp s optimalizovanou skladbou zhotovený termoformingem (2016)

Tvar a dimenze dílu byly navrženy v konzultaci s potenciálním zákazníkem. Návrh dílu byl proveden pomocí MKP a simulace tvářecího procesu. Demonstrátor byl podroben mechanickým zkouškám. Výsledkem je demonstrátor a zpráva o zkoušce.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA03010209 „Výzkum a vývoj moderních technologií výroby dílů a nových aplikací z high performance kompozitů s termoplastickou matricí“ s finanční podporou TA ČR.

spoluvlastnictví s LATECOERE Czech Republic s.r.o.

Prototyp kompozitní motorové gondoly (2015)

Prototypová sada motorových gondol pro letoun L-410NG. Jedná se o fyzicky vyrobenou prototypovou sadu motorových gondol určených ke zkušební zástavbě na letoun pro ověření funkčnosti navrženého konstrukčního řešení a technologie montáže. Prototypová sada byla vyrobena a ověřena.

Tento výsledek vznikl v rámci výzkumu v programu MPO TIP  projektu FR-TI4/543 „Projekt INKOM - Integrace kompozitních materiálů do konstrukce malého dopravního letounu (2012-2015)", poskytovatel MPO.

Podléhá obchodnímu tajemství

Demonstrátor leteckého dílu z vyztuženého termoplastu s optimalizovanou skladbou vrstev (2015)

Návrh optimální skladby, tvaru pro letecký díl zhotovený z vyztuženého termoplastu. Byl vyvinutý speciální proces pro termoforming polotovaru nekonstantní tloušťky.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA03010209 „Výzkum a vývoj moderních technologií výroby dílů a nových aplikací z high performance kompozitů s termoplastickou matricí“ s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Prototyp nového přetlakového stupně (2015)

Jedná se o prototypové řešení optimalizovaného axiálního turbínového přetlakového stupně, které vychází z optimalizačních prací projektu. Prototyp má nově navržené tvarování lopatek a vykazuje zlepšení účinnosti min. o 2 procentní.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA02021336 - Výzkum a vývoj malorozměrového turbínového stupně. (2012 - 2014)s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Prototyp vrtule s elektromechanickým servopohonem (2014)

Prototyp letecké vrtule stálých otáček s elektromechanickým servem pro pístový motor o výkonu do 120 HP.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA02030870 „Elektromechanický systém regulace vrtule pro letadla s velkou manévrovací schopností (2012-2014, TA0/TA)“ s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Ventilátorová lopatka CTT1 (2011)

Vysoce účinná kompozitní lopatka pro ventilátory pohonů aerodynamických tunelů.

příručka