PROPCONEL vstupuje do finální fáze

propconel-20200520115241

VZLÚ dokončuje v první polovině roku 2020 společně s jihočeskou firmou Jihostroj a.s. (koordinátor projektu) a francouzskou společností SAFRAN Group výzkumný a vývojový projekt s názvem PROPCONEL (More electric, advanced hydromechanic propeller control components). Mezinárodní projekt je zaměřený na vývoj nové generace systému řízení vrtulí pro turbovrtulové motory výkonové kategorie 1800 – 2000 shp.

Úkolem bylo navrhnout systém pro zvýšení účinnosti řízení motoru, snížení spotřeby paliva, snížení hmotnosti a prodloužení času mezi generálními opravami. Nově vyvinutý systém obsahuje přístroje řízení otáček, resp. úhlu listu vrtule v režimech kladného nebo záporného tahu a přístroje ochrany před převýšením otáček při přechodových nebo poruchových stavech.

VZLÚ se podílel jak na vývoji designu zařízení, tak na matematických modelech a dále také provedl rozsáhlé testování systému klimatickými a vibračními zkouškami. Nakonec prošlo nové zařízení i náročnými zkouškami požární odolnosti tzv. firetesty, pro které je VZLÚ vybaven potřebnou infrastrukturou. 

Projekt je finančně podporován Evropskou Komisí v rámci společné technické iniciativy JTI Clean Sky 2, která je součástí evropského programu Horizont 2020.