Projekt - X-Ray Monitoring (A4)

XRay

název PROJEKTU:

Širokoúhlý systém pro rentgenové zobrazování s detektorem Timepix
 

POPIS PROJEKTU:

Předmětem projektu je aplikovaný výzkum kosmických technologií a vývoj nových materiálů pro aplikace ve vesmíru, a to zejména návrh družicového experimentu pro sledování Slunce v rtg. oblasti, návrh demonstrátoru rtg. teleskopu, který bude poprvé v historii vynesen na oběžnou dráhu v rámci přidružené mise VZLUSAT-1, radiový přenos dat na Zemi a jejich zpracování na pracovišti sledovací stanice. Na základě získaných zkušeností pak zpracování přípravného projektu pro raketový experiment NASA, přípravné experimenty na Univ. of Colorado.

 

Účastníci projektu:

Rigaku Innovative Technologies Europe, s.r.o., Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., České vysoké učení technické v Praze, HVM PLASMA, spol. s r.o., Západočeská univerzita v Plzni

 

Identifikační kód:

TA04011295

 

DOBA ŘEŠENÍ:

 1.7.2014 - 31.12.2017

 

Řešitel PROJEKTU:

Ing. Vladimír Dániel, PhD., Kosmické technologie , VZLÚ