Projekt - VÍCESTUPEŇ (A4)

Vicestupen

název PROJEKTU:

Výzkum proudění ve vícestupňovém uspořádání axiálních turbínových stupňů
 

POPIS PROJEKTU:

Předmětem projektu je systematický výzkum efektů ovlivňujících proudění v turbínových stupních a s tím spojené ztráty kinetické energie proudu. Bude řešena problematika proudění ve vícestupňovém uspořádání axiálních turbín s cílem získání podkladů pro návrh nových turbínových stupňů a zvyšování jejich účinnosti. Získané experimentální i numerické výsledky představují důležité podklady pro sestavení tzv. ztrátového modelu, používaného při návrhu turbínových stupňů.
 

Účastníci projektu:

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Doosan Škoda Power, s.r.o., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

 

Identifikační kód:

TA04020129

 

DOBA řešení:

1.7.2014 - 31.12.2017

 

Řešitel PROJEKTU:

Ing. Tomáš Jelínek, Ph.D., Aerodynamika, VZLÚ