Projekt - Turbínový motor (A3)

obrazek-stand-20150904143724

NÁZEV PROJEKTU:

Vývoj spalovacího systému malého leteckého turbínového motoru na alternativní paliva
 

POPIS PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na rozvoj technologií návrhu a optimalizace spalovacího systému malého turbínového motoru pro modifikaci na alternativní paliva a jejich následné experimentální ověření. Projekt byl iniciován potřebou První Brněnské Strojírny Velká Bíteš, a.s. optimalizovat spalovací komoru turbínového motoru TJ100 pro motorovou naftu a biolíh. Cílem projektu bude návrh a experimentální ověření nutných úprav spalovací komory TJ100 pro použití alternativních paliv s ohledem na optimální spalování uvnitř komory a zachování nízkých hladin emisí CO a Nox, včetně nízkého čísla kouřivosti. K teoretickému řešení spalování budou použity numerické CFD modely na platformě otevřeného zdrojového kódu (opensource) řešiče OpenFOAM.

 

Účastníci projektu:

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta technologie ochrany prostředí, Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství

 

Identifikační kód:

TA03011285

 

DOBA řešení:

1.1.2013 - 31.12.2016

 

Řešitel PROJEKTU:

Ing. Jan Kubata, Motory, VZLÚ