Projekt - Termoplastické kompozity (A3)

Termoplasty

NÁZEV PROJEKTU:

Výzkum a vývoj moderních technologií výroby dílů a nových aplikací z high performance kompozitů s termoplastickou matrici.
 

POPIS PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na technologii výroby dílů z vyztužených termoplastů (kompozitů) pro nejnáročnější aplikace (high performance). Proveden bude výzkum tří vybraných technologií, kterými jsou optimalizace skladby vrstev při termoformingu, autoklávová konsolidace a výroba z pelet. Vybrané procesy budou zkoumány od úrovně zkoušek vlastního materiálu přes zkoušky konstrukčních uzlů až po zkoušky demonstrátorů. Vybraným technologickým procesem zhotoven prototyp, který bude odpovídat specifikacím zákazníka. Zkoušky na všech úrovních budou navrženy tak, aby byly zaměřeny na kritické nebo nejdůležitější parametry dané technologie nebo konstrukčního uspořádání struktury. K výrobě a zkouškám budou vyvinuta a vyrobena potřebná zařízení. Pro návrh struktur budou využité moderní výpočtové metody, popřípadě upravené pro speciální použití. Některé technologické procesy budou simulovány speciálním SW. Hlavním cílem je vyrobit a vyzkoušet díl letecké konstrukce vhodnou technologií na úroveň potřebnou pro bezprostřední komerční uplatnění. Očekávané přínosy jsou ve zvýšení technických parametrů, úspoře materiálu, snížení hmotnosti i v menším dopadu na životní prostředí. Dalším cílem je transfer technologie do oblasti pomůcek pro chirurgii. Vyvinut, vyroben a vyzkoušen bude vybraný díl vnějšího fixátoru. Projekt se bude věnovat také hodnocením materiálu nově uvedeného na trh a použití skleněných vláken uvnitř kompozitu pro měření jeho deformací.

 

účastníci projektu:

LATECOERE Czech Republic s.r.o., České vysoké učení technické v Praze, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

 

Identifikační kód:

TA03010209

 

DOBA řešení:

1.1.2013 - 31.12.2016

 

Řešitel PROJEKTU:

Ing. Dr. Roman Růžek, Pevnost konstrukcí, VZLÚ