Projekt - SIGMA (A3)

Sigma

NÁZEV PROJEKTU:

Integrace SHM do systému zajištění pokračující letové způsobilosti malého dopravního letounu
 

POPIS PROJEKTU:

Projekt se zabývá aplikovaným výzkumem a experimentálním vývojem systému pro automatické monitorování kritických a obtížně přístupných nebo úplně nepřístupných částí draku letadla, tzv. Structure Health Monitoring (SHM) systém. Uplatnění SHM systému v rané fázi návrhu letadla, instalace tohoto systému na letadlo, implementace do údržbového plánu a následné uplatnění v provozu značnou měrou přispěje ke zvýšení užitných vlastností letadla a ke snížení materiálové a energetické náročnosti výroby a provozu letadla.

 

účasTníci projektu:

Honeywell International s.r.o., Aircraft Industries a.s., MESIT přístroje spol. s r.o., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

 

Identifikační kód:

TA03010140

 

doba řešení

1.1.2013 - 30.09.2016

 

Řešitel projektu:

Ing. Václav Horák, Pevnost konstrukcí, VZLÚ