Projekt SCENT

Název projektu:

Operativní odhad šíření nebezpečných plynů v okolí havárie/teroristického útoku

 

popis projektu:

Cílem projektu je zvýšení ochrany obyvatel během průmyslové havárie/teroristického útoku spojeného s únikem plynu. Pro tyto účely bude vyvinut operativně použitelný software pro okamžitý odhad a předpověď oblasti zamořené jedovatými plyny unikajícími v průběhu havárie nebo bezprostředně po teroristickém útoku.

 

Účastníci projektu:

VZLÚ, ČHMÚ

 

Identifikační kód

VG20122015098

 

doba řešení

1.1.2012 - 31.12.2015

 

řešitel projektu za VZLÚ:

Ing. Jiří Fiala, Aerodynamika, VZLÚ

Program bezpečnostního výzkumu Ministerstva Vnitra (2010-2022)