Projekt NOEMA (A2)

Noema

NÁZEV PROJEKTU:

Vývoj nové generace pohonů - elektromechanických aktuátorů pro malá a střední letadla.
 

POPIS PROJEKTU:

Předmětem projektu je vývoj a výroba prototypu lineárního elektromechanického aktuátoru pro použití v leteckém průmyslu, který nahradí klasický hydraulický přímočarý motor - válec.  Na konci projektu budou k dispozici funkční prototypy dvou variant elektromechanického aktuátoru pro ovládání klapek letounu. Oba tyto prototypy budou základem pro vytvoření řady elektromechanických aktuátorů s rozdílnými výkony na výstupu, pro ovládání všech ostatních mechanismů letadla - podvozky, mechanizace křídla, aerodynamická kormidla. Hydraulický ovládací systém bude nahrazen elektrickým a elektromechanickým systémem.

 

Účastníci projektu:

JIHLAVAN, a.s., Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., EVEKTOR, spol. s r.o.

 

Identifikační kód:

TA02031437

 

DOBA řešení:

 2.1.2012 - 31.07.2014

 

Řešitel PROJEKTU:

Ing. Miroslav Valeš, Ph.D./Zkušební laboratoře, VZLÚ