Projekt - Navodíkování (A3)

Navodíkovani

NÁZEV PROJEKTU:

Vývoj technologií povrchových úprav nízkou mírou navodíkování
 

POPIS PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj nových/optimalizovaných technologií galvanických povrchových úprav, včetně příslušných prostředků a přípravků pro povrchové úpravy, a to se zvláštním důrazem na minimalizaci navodíkování v průběhu technologického procesu.

 

účastníci projektu:

Czech Airlines Technics, a.s., České vysoké učení technické v Praze, PRAGOCHEMA spol. s r.o., Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

 

Identifikační kód:

TA03010844

 

DOBA řešení:

1.1.2013 - 31.12.2015

 

Řešitel PROJEKTU:

Ing. Miroslav Valeš, Ph.D., Zkušební laboratoře, VZLÚ