Projekt nanoKOP (A2)

Nanokop

NÁZEV PROJEKTU:

Vývoj nových kompozitních povlaků na bázi 1D nanoobjektů.
 

POPIS PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj nových, neelektrolyticky nanášených kompozitních funkčních povlaků/systémů na bázi nátěrů s obsahem mikro/nanočástic vč. 1D nanoobjektů. Formulované povrchové úpravy budou nového typu s "vyššími vlastnostmi", poskytující vyšší užitné hodnoty, kombinující protikorozní ochranu s dalšími rozšiřujícími parametry (tribologické vlastnosti, zejm. otěruvzdornost, vodivost povlaku, aj.). Bude zvládnuta technologie výroby, vč. zavedení do poloprovozu, a ověřena i aplikace.

 

Účastníci projektu:

SYNPO, a.s., Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., České vysoké učení technické v Praze (Fakulta strojní)

 

Identifikační kód:

TA02010648

 

DOBA řešení:

2.1.2012 - 31.12.2014

 

Řešitel PROJEKTU:

Ing. Miroslav Valeš, Ph.D./Zkušební laboratoře, VZLÚ