Projekt KOMOKO (A2)

komoko-kompozitova-lavka-20150904081925

NÁZEV PROJEKTU:

Kompozitní lávky.
 

POPIS PROJEKTU:

Projekt se zabývá vývojem stavebnicového systému mostních konstrukcí z kompozitů. Tyto konstrukce naleznou uplatnění jako lávky na cyklostezkách, nadchody nad komunikacemi, přechody mezi budovami, revizní mostní konstrukce, provizorní mosty v případě živelných katastrof. Výhodou těchto konstrukcí bude jejich délková variabilita, nízká hmotnost, snadná údržba a zamezení korozi a hnilobě. V rámci projektu bude vyroben prototyp mostu a metodika pro návrh těchto konstrukcí.
 

Účastníci projektu:

5M s.r.o., Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., IKP Consulting Engineers, s.r.o., Západočeská univerzita v Plzni (Fakulta aplikovaných věd)

 

Identifikační kód

TA02010501

 

DOBA řešení:

2.1.2012 - 31.12.2015

 

Řešitel PROJEKTU:

Ing. Bohuslav Cabrnoch/ Kompozitní technologie, VZLÚ