Projekt INMA - vývoj nové výrobní technologie pro titanové plechy

INMA projekt

VZLÚ se podílel na vývoji nové inteligentní technologie výroby dílů z titanových plechů. Tento cíl si dal za úkol projekt INMA probíhající v rámci 7. Rámcového programu EU, kterého byl VZLÚ jedním z partnerů.

Technologie přestavuje přechod od dosavadních málo flexibilních a nákladných metod na rychlé a agilní výrobní procesy přinášející značné snížení vývojových nákladů při výrobě složitých titanových dílů s minimálním dopadem na životní prostředí.

Tento zbrusu nový proces, založený na asymetrickém kumulativní tváření plechů (AISF), změní způsob, jakým bude vyráběno mnoho titanových dílů leteckých komponentů.

Podíl na řešení projektu ve VZLÚ spočíval zejména v získávání experimentálních podkladů pro charakteristiku základních materiálů a metalografické analýze materiálů uvažovaných pro výrobu, dále vlastností materiálů a jejich analýze po deformaci a podkladů pro definici kritérií mezních hodnot deformace pro tuto nově zaváděnou metodu tváření.

Projekt probíhal od 1/9/2010 do 30/6/2014.

Ostaní partneři projektu:

  • Tecnalia Research & Innovation - Španělsko
  • EADS Innovation Works - Německo
  • Industrias Puigjaner S.A. (DENN) - Španělsko
  • University of Patras / LTSM - Řecko
  • TWI Ltd – Velká Británie
  • Institut für Bildsame Formgebung der RWTH Aachen (RWTH-IBF) - Německo
  • Wytwornia Sprzetu Komunikacyjnego PzL–Rzeszow (WSKRZ) - Polsko
  • The University of Liverpool – Veká británie
  • The European Aeronautics Science Network Association (EASN) - Europe
  • AIRBUS Operations S.A.S. - Francie