Projekt FRC (A2)

FRC

NÁZEV PROJEKTU:

Zvýšení spolehlivosti vysokých tenkostěnných betonových a zděných konstrukcí při klimatických zatíženích.
 

POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je výzkum chování výškových a/nebo tenkostěnných stavebních objektů zesílených uhlíkovými kompozitními materiály (KM) při působení mimořádných zatížení (extrémní rychlost větru, seismicita, kolize s těžkými objekty). Bude vyvinut speciální kompozitní systém pro zesilování (nejen) výškových kcí a technologie jeho aplikace, včetně podkladů pro navrhování aplikací (zesilování).

 

Účastníci projektu:

PREFA KOMPOZITY, a.s., Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Vysoké učení technické v Brně (Fakulta stavební)

 

Identifikační kód:

TA02010382

 

DOBA řešení:

 2.1.2012 - 31.12.2015

 

Řešitel PROJEKTU:

Ing. Nikola Žižkovský/Aerodynamika, VZLÚ