Projekt EPOS (A1)

EPOS

Globálním cílem projektu EPOS je vývoj elektrické pohonné jednotky pro malý dvoumístný letoun a jeho letové ověření. Projekt je cílen na realizaci celého cyklu od definice komponent pohonného systému, přes stavbu funkčních prototypů pohonné jednotky až po její ověření zástavbou do upraveného, již existujícího letounu a letové ověření. Výstupem by tedy měla být kompletní odzkoušená pohonná soustava. Pohonná jednotka se skládá z elektromotoru, soustavy řídících jednotek, ovládací soustavy a sestavy akumulátorů s jejich systémem managementu. Součástí pohonné jednotky je i nově vyvinutá vrtule optimalizovaná pro EPJ. Výkonové charakteristiky EPJ musí být srovnatelné se spalovacím motorem Rotax 912. Letový čas s EPJ zabudovanou do letounu řady EuroStar – SportStar se standardně definovanou akumulátorovou jednotkou se předpokládá 1h.

 

Účastníci projektu

  • EVEKTOR, spol. s r.o.
  • Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
  • Luboš Chvátal

 

Identifikační kód

TA01030821

 

Zahájení řešení

1.1.2011

 

Ukončení řešení

31.12.2013

 

Řešitelský útvar VZLÚ:

Kompozitní technologie, VZLÚ