Projekt ENERGO

Energo

VZLÚ se v letech 2012-2015 podílel na řešení projektu ENERGO řešeného v rámci  programu Alfa Technologické agentury ČR. Projekt s číslem TA02021366 se zabýval výzkumem a vývojem malorozměrového turbínového stupně a byl realizován ve spolupráci s průmyslovým partnerem PBS ENERGO, a.s. Cílem bylo vyvinout nový přetlakový stupeň s vyšší účinností pro využití v parních turbínách menších výkonů.

Na základě experimentálního zjištění a množství CFD simulací bylo vytvořeno zadání pro nové rozváděcí a oběžné lopatkování s použitím ucpávky.

Nově navržený optimalizovaný stupeň byl sestaven do zkušebního prototypu a bylo provedeno detailní proměření parametrů na zkušebním stupni VZLÚ. Z experimentálních výsledků bylo deklarováno zvýšení účinnosti stupně o více jak dva procentní body.