Projekt ENERGO (A2)

Energo

NÁZEV PROJEKTU:

Efektivní lopatkování přetlakového axiálního stupně.
 

POPIS PROJEKTU:

Projekt je cílen na výzkum a vývoj axiálního přetlakového stupně energetické turbíny nižších výkonů. Využitím výsledků řešení projektu dojde v důsledku zvýšení účinnosti energetické turbíny ke snížení spotřeby paliv energetických bloků k výrobě elektřiny a tepla, k omezení emisí CO2 a dalších negativních antropogenních vlivů na životní prostředí, které s touto výrobou souvisejí.

 

Účastníci projektu:

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., PBS ENERGO, a.s.

 

Identifikační kód:

TA02021336

 

DOBA řešení:

 2.1.2012 - 30.06.2015

 

Řešitel PROJEKTU:

Ing. Tomáš Jelínek, Ph.D./ Aerodynamika, VZLÚ