Projekt DIFUZOR (A2)

difuzor-20160104090403

Řešení projektu bude zaměřeno na možnost snížení energetické náročnosti chladící věže snížením tlakových ztrát proudové cesty před ventilátorem, návrhem ventilátoru s vyšší účinností a novým tvarem difuzoru s nižší stavební výškou a lepším využitím dynamického tlaku. Cílem je snížení spotřeby elektrické energie o cca 10%.

 

Účastníci projektu:

  • FANS, a.s.
  • Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

 

Identifikační kód

TA02010417

 

Zahájení řešení

2.1.2012

 

Ukončení řešení

31.12.2014

 

Řešitelský útvar VZLÚ:

Ing. Petr Vrchota, PhD.
Aerodynamika, VZLÚ