Projekt AFLoNext získal ICAS von Kármánovu cenu za mezinárodní spolupráci

Aflonext

Hlavním cílem projetku AFLoNext bylo pomocí aktivního ovlivnění mezní vrstvy na jednotlivých částech letounu snížit odpor, úroveň hluku a vibrací a tím přispět k vyšší efektivnosti budoucí generace dopravních letadel. Koordinátorem projektu byla společnost Airbus, projektu se zúčastnilo na 40 účastníků z 15 zemí. 

VZLÚ se do projektu zapojil  ve 4 oblastech:

TS1 Hybridní laminární proudění na křídle a svislé ocasní ploše

TS2 Aplikace AFC na vnější části křídla

TS3 Aplikace AFC v oblasti motorového pylonu a křídla

TS4 Aplikace AFC na odtokové hraně křídla

 

Interaktivní plán projektu naleznete zde.

Cena bude předána na konferenci ICAS, v září 2020 v Šanghaji.