Proběhl tradiční kompozitní seminář VZLÚ

kompozitní seminář 2019

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. uspořádal dne 18. dubna 2019 již čtrnáctý ročník vědecko-technického semináře na téma „Nové poznatky v oblasti materiálů, technologií, zkoušek a aplikací kompozitů v leteckém a kosmickém průmyslu ČR“.

V posledních letech jsou v ČR realizovány významné výrobní programy zahraničních společností v oboru kompozitních konstrukcí a řešeny výzkumně-vývojové projekty v rámci RP EU. I k této nové situaci je v tématech semináře přihlédnuto.

Jednodenní setkání ve VZLÚ je významnou příležitostí pro setkání odborníků z různých podniků českého leteckého a kosmického průmyslu, akademických pracovišť, státních úřadů, armády ČR a zároveň pracovníků LAA ČR.

 

Seznam přednášek:

  • Konstrukčně pevnostní uspořádání trupu UL-39 Albi II

K. Barák (ČVUT)

  • Zkoušky akustické únavy kompozitních konstrukčních dílů s výpočtovou podporou v programu ABAQUS

J. Běhal (VZLÚ)

  • Nedestruktivní kontrola sendvičových struktur

P. Bělský (VZLÚ), M. Kadlec (VZLÚ)

  • Certifikace/kvalifikace materiálů a konstrukcí v letectví a kosmonautice

B. Cabrnoch (VZLÚ)

  • Vývoj kompozitních krytů pro vrtulník RACER

B. Cabrnoch (VZLÚ)

  • Sol gel pro lepení

M. Klein (AERO Vodochody AEROSPACE)

  • Mechanické spoje kompozitů s termoplastovou matricí

J. Křena (Latecoere Czech Republic), R. Růžek (VZLÚ), P. Zdeněk (VZLÚ)

  • Odstranění námrazy z kompozitních vrtulových listů integrovanými topnými tělesy

Pompe V. (Woodcomp), V. Andrýsek (VZLÚ)

  • Vývoj a zkoušky kompozitního vzduchovodu pro letoun L-39NG

Václavík J. (AERO Vodochody AEROSPACE)