Představení výzkumných záměrů VZLÚ

V České republice jsou výzkumné záměry jednou z hlavních forem institucionální podpory. Výzkumné záměry jsou zaměřeny buď na základní, nebo aplikovaný výzkum. Aplikovaný výzkum zahrnuje experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získání nových poznatků zaměřených na budoucí využití v praxi.

Pro VZLÚ jako výzkumnou organizaci mají výzkumné záměry velký význam, protože umožňují rozvoj stěžejních odborností organizace a mají i výraznou stabilizační funkci. Neméně důležité jsou i investiční prostředky získané prostřednictvím výzkumných záměrů, které umožňují obnovu a rozvoj výzkumné infrastruktury.

 

Od roku 2004 do roku 2010 řešil VZLÚ čtyři výzkumné záměry:

 

Bližší informace o jednotlivých výzkumných záměrech naleznete v dalších podsekcích této části webové prezentace.

 

KONTAKT

Marie Nováková
Manažer Controllingu
tel: 225 115 318
e-mail: novakova@vzlu.cz