Právě vyšlo nové číslo časopisu Czech Aerospace Proceedings 3/2012

Czech Aerospace Proceedings

Na webových stránkách Czech Aerospace Proceedings najdete nové číslo časopisu o letectví.
Časopis vydává Asociace leteckých výrobců ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro letectví a kosmonautiku.

Obsah:

  • Analýza aeroelastické odezvy při přistávacím nárazu letounu ev-55m.
  • Vliv ztráty stability potahů na únosnost tenkostěnných kompozitních konstrukcí.
  • Interakce Rotor-Stator za použití výpočetního zařízení EDGE.
  • Zkoušky NCU skříně radiálního kompresoru motoru M601 při zvýšené teplotě.
  • Modelování vlivu sekundárního toku na integrálních parametrech přímé lopatkové mříže.
  • Funkční pádové zkoušky podvozků L-410 UVP-E20 a L-410 NG (MOSTA) na plošinu a roztočený setrvačník.
  • Simulace rychlých přechodových dějů v praktických aplikacích.
  • České organizace v Evropských výzkumných programech pro letectví.