Pozvánka na workshop EASN a VZLÚ - Flight Physics and Propulsion

logo EASN

Ve dnech 31. 10 – 2. 11. 2012 se v hotelu Barceló v Praze uskuteční workshop s názvem Flight Physics and Propulsion. Workshop spoluorganizují EASN (European Aeronautics Science Network) a VZLÚ (Výzkumný a zkušební letecký ústav).
Cílem workshopu je prezentovat výsledky základního výzkumu a pokroky současných výzkumných projektů akademického světa a diskutovat o budoucí implementaci těchto výsledků a technologií. Všichni účastníci se mohou v rámci workshopu také zúčastnit valné hromady EASN, kde se bude stanovovat rámec a nastávající priority asociace.
Na workshopu se představí mimo jiné i projekt ESPOSA, na kterém se velkou měrou podílí také VZLÚ (www.esposa-project.eu).

Více informací a registrační formulář naleznete zde: http://www.easn.net/workshops/1/18/.