Pozvánka na vyhlášení mezinárodní soutěže ESNC

ESCN logo zmensene

Dne 1.12.2015 pořádá Ministerstvo dopravy ČR ve spolupráci s Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem, a.s. (VZLÚ) oficiální vyhlášení regionálního (českého) kola mezinárodní soutěže European Satellite Navigation Competition (ESNC) pro rok 2015. Akce se bude konat od 10h v budově Technologického centra AVČR v zasedacím sále v rámci celodenního semináře Gate2Space 2015: Zapojení českých subjektů do kosmických aktivit.

Dalšími tématy semináře budou např. informace o aktivitách ESA Technology Transfer Broker v ČR, evropském programu Horizont2020, ESA BIC v ČR aj. Program semináře naleznete zde, pozvánku na vyhlášení soutěže ESNC pak zde.

Máte-li zájem zúčastnit se semináře, prosíme o Vaši registraci na http://geform.tc.cz/gate2space. Počet míst je omezený. Seminář bude probíhat v českém jazyce.