Pozemní doprava

Pozmení doprava

VZLÚ spolupracuje při vývoji pozemních dopravních prostředků, jako jsou osobní automobily, autobusy, vlaky nebo tramvaje, k jejichž technickému vývoji přispívá řadou specializovaných činností. Znalosti a zkušenosti VZLÚ v oblasti aerodynamiky a pevnosti konstrukcí jsou velmi dobře využitelné i při vývoji pozemních dopravních prostředků. Zákazníci z automobilového průmyslu a dalších segmentů pozemní dopravy využívají také rozsáhlou zkušební infrastrukturu VZLÚ a dceřiné společnosti VZLU TEST.

Část teoretických i experimentálních prací VZLÚ je spojena se snižováním aerodynamického odporu karoserie a jejích jednotlivých prvků, jako jsou spoilery, zrcátka, vstupy do chladicích a vzduchových a klimatizačních systémů, interakce s vozovkou aj. Výpočty a simulace proudění jsou prováděny pomocí komerčních a vlastních "in-house" CFD kódů. Validace výpočtů a simulací je velmi často experimentálně ověřována v aerodynamických tunelech. Aerodynamické studie jsou nutné při umísťování železničních koridorů a posuzování bezpečnosti pasažérů stojících na nástupištích. Aerodynamické tunely ve VZLÚ slouží k měření zmenšených modelů dopravních prostředků nebo k měření jednotlivých částí dopravních prostředků v reálném měřítku.

Pro výrobce pozemních dopravních prostředků zajišťuje VZLÚ také pevnostní FEM analýzy a pevnostní zkoušky týkající se zejména životnosti podvozků, rámů dopravních prostředků a dalších extrémně namáhaných částí vozidel. V některých případech se provádí impaktní zkoušky, kdy se simuluje dopad těles na rychle jedoucí vozidlo a zkoumá se rozsah poškození.

V dceřiné společnosti VZLU TEST se provádějí i některé vývojové a kvalifikační zkoušky pro systémy či komponenty pozemních dopravních prostředků. Jedná se především o zkoušky klimatické a mechanické (vibrační) odolnosti pro sektor automotive.  VZLU TEST provádí také zkoušky tlakových nádob a dalších komponent palivových systém využívajících LPG/CNG.

Bližší informace naleznete na následujících odkazech:


Aerodynamika pro pozemní dopravu


Pevnost a životnost konstrukcí


Kompozitní konstrukce a technologie


Akreditované zkušební laboratoře ve VZLU TEST