Pozemní doprava

Pozmení doprava

„VZLÚ aktivně spolupracuje při vývoji pozemních dopravních prostředků jako jsou osobní a nákladní automobily, autobusy, vlaky nebo tramvaje, k jejichž technickému vývoji přispívá řadou specializovaných činností.“

Znalosti a zkušenosti VZLÚ v oblasti aerodynamiky a pevnosti letadel jsou velmi dobře využitelné i při vývoji pozemních dopravních prostředků. Zákazníci z automobilového průmyslu a dalších segmentů pozemní dopravy hojně využívají i rozsáhlou zkušební infrastrukturu VZLÚ.

Velká část teoretických i experimentálních prací VZLÚ je spojena se snižováním aerodynamického odporu karoserie a jejích jednotlivých prvků jako jsou spoilery, zrcátka, vstupy do chladicích a vzduchových systémů, interakce s vozovkou aj. Výpočty a simulace proudění jsou prováděny pomocí komerčních i vlastních (in-house) CFD kódů. Validace výpočtů a simulací je velmi často experimentálně ověřována na modelech v aerodynamických tunelech.

Aerodynamické tunely ve VZLÚ slouží k měření modelů dopravních prostředků nebo k měření jednotlivých částí dopravních prostředků v reálném měřítku.

Pro dodavatele pozemních dopravních prostředků zajišťuje VZLÚ také pevnostní analýzy a pevnostní zkoušky týkající se zejména životnosti podvozků a dalších extrémně namáhaných částí vozidel.

Ve VZLÚ se provádějí i některé kvalifikační zkoušky pro vybrané systémy či komponenty dopravních prostředků. Jedná se především o zkoušky klimatické a mechanické (vibrační) odolnosti.