Poslanecká sněmovna ocenila výzkumníky

Poslanecká sněmovna ocenila výzkumníka z VZLÚ

Hospodářský výbor a podvýbor pro inovace, letectví a kosmonautiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR udělil dne 16. března 2018 čestné uznání panu Ing. Vladimíru Dánielovi, Ph.D. a jeho kolektivu za úspěšnou realizaci projektu české nanodružice VZLUSAT-1.

Nanodružice VZLUSAT-1 byla vyvinuta na bázi standardizované platformy CubeSat 2U ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu (VZLÚ) ve spolupráci s českými firmami a univerzitami. Satelit nese na palubě tři experimenty. Miniaturizovaný rentgenový dalekohled vyvinutý společným úsilím firem Rigaku Innovative Technologies Europe, HVM PLASMA a Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze. Nový typ kompozitního materiálu pro stínění kosmické radiace vyvinula firma 5M společně s firmou TTS za využití čidel společnosti Innovative Sensor Technology. Řízení družice pomocí pozemní radiové stanice zajišťuje Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací Západočeské univerzity v Plzni (ZČU).

Kromě vlastních zdrojů spolupracujících partnerů se na financování vývoje a vypuštění družice podílela Technologická agentura České republiky v rámci programu Alfa (projekty TA03011329 a TA04011295), dále pak Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím institucionální podpory VZLÚ.

Nanodružice nyní obíhá na polární dráze ve výšce 505 km s orbitální rychlostí 7610 m/s. Dvoukilogramová nanodružice VZLUSAT-1 byla dopravena na oběžnou dráhu Země pomocí rakety PSLV-C38, která startovala z indického kosmodromu Šríharikota dne 23. června 2017.