Popularizace vědy

Konsorcium partnerů pod vedením Centra výzkumu Řež realizuje projekt s cílem efektivnější popularizace výsledků výzkumu a vývoje v oblasti energetiky a aplikace fyzikálních věd v praxi s důrazem na environmentální aspekty a rovnováhu energetických a ekologických aspektů.

Členové konsorcia, mezi které dále patří Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, Gymnáziu Kladno a společnost Česká hlava, chtějí zprostředkovat relevantní, nezkreslené a srozumitelné informace pro širokou veřejnost odbornou i laickou, pro orgány státní správy i místní samosprávy.

Jedním z takto popularizovaným ústavem byl i Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Krátké video je ke shlédnutí ZDE.