Poloprovoz (Z-polop)

Poloprovoz (Z-polop)

Název

Popis

Další
informace

SHM systém – poloprovozní ověření (2016)

Vyvinutý systém pro monitorování aktuálního stavu obtížně přístupných konstrukčních uzlů letecké konstrukce je instalovaný na létajícím prototypu letounu L 410 NG. Vlastní SHM systém je provozovaný na letounu v rámci certifikačních zkoušek. V rámci tohoto poloprovozu je sledováno a vyhodnocováno chování SHM systému v reálných provozních podmínkách.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA03010140 "Integrace SHM do systému zajištění pokračující letové způsobilosti malého dopravního letounu (2013 - 2016)“ s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

spoluvlastnictví s Honeywell International a VŠB-TU Ostrava