Pokročilá kompozitní konstrukce pro budoucí regionální letouny

název projektu

Pokročilá kompozitní konstrukce pro budoucí regionální letouny

 

popis projektu

Projekt si klade za cíl zvýšení přepravní efektivity regionálních letadel prostřednictvím snížení hmotnosti, zvýšení aerodynamické účinnosti a provozní spolehlivosti. Dosažení cíle bude zajištěno použitím nového aerodynamického konceptu křídla, racionální aplikací pokročilých kompozitních materiálů do primární konstrukce letadla a nových návrhových postupů pro regionální letadla. Při zlepšování aerodynamických vlastností letounu se bude projekt zabývat v současnosti intenzivně zkoumaným konstrukčním konceptem křídla s vysokou štíhlostí vyztuženého vzpěrami. Kompozitní materiály budou použity pouze tam, kde jejich přínos bude opodstatněný hmotnostními úsporami nebo zvýšenou aerodynamickou účinností při přijatelných nákladech. Nové návrhové postupy budou vycházet z víceúrovňového přístupu, který je založen na paralelní optimalizaci aerodynamických a strukturálních vlastností letadla. Součástí strukturálního návrhu letadla je i aplikace nejnovějších konstrukčních přístupů pro kompozitní konstrukce.

 

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:

LTARF18040
 

doba ŘEŠENÍ:

1.5.2018 - 31.12.2020

 

řešitel projektu za VZLÚ:

Ing. Bohuslav Cabrnoch, Ph.D., Kompozitní technologie

MŠMT - Program Inter-Excellence (2016-2024)