Podpis Memoranda o směrech spolupráce se Svazem leteckého průmyslu Ruské federace UAI

Podpis Memoranda - J. Kašpar (vlevo) a A.N. Silikov

Ředitel VZLÚ Ing. Josef Kašpar během mezinárodní letecké výstavy MAKS 2013 konané v srpnu, podepsal jakožto prezident Asociace leteckých výrobců ČR (ALV) společně se Svazem leteckého průmyslu Ruské federace (UAI) Memorandum o základních směrech spolupráce mezi oběma stranami.

Obě strany se shodly na nutnosti vzájemně výhodné spolupráce mezi českými a ruskými leteckými výrobci. Memorandum, jak již napovídá jeho titul, pak vytyčuje základní směry této spolupráce v letectví:

  • Obě strany budou podporovat rozvoj průmyslové spolupráce mezi českými a ruskými leteckými výrobci ve vývoji a výrobě perspektivní letecké techniky za použití nejnovějších technologií a postupů;
  • Obě strany budou vzájemně podporovat své členské společnosti, české i ruské letecké výrobce, ve vstupu jak na ruský, tak na český trh a v upevňování pozic na obou trzích za účelem realizace perspektivních projektů v letecké výrobě;
  • A obě strany si budou vyměňovat informace o podpoře společností a organizací aktivních v leteckém průmyslu při zavádění letecké produkce na externí trhy včetně moderních leteckých výrobních technologií.

Další setkání zástupců obou profesních organizací proběhne v září v ČR a je pravděpodobné, že již během tohoto jednání se bude jednat o prvních možných společných projektech. Memorandum o základních směrech spolupráce je tedy jedním z významných kroků v návratu českého leteckého průmyslu na tradiční trh a obnovení někdejší spolupráce mezi oběma partnery.