Podepsání evropské charty pro výzkumné pracovníky

Podepsání European Charter for Researchers

Dne 29.září 2008 zástupci 12-ti evropských významných leteckých a výzkumných organizací, které jsou součástí asociace EREA (European Research Establishment in Aeronautics), podepsali v Rhode Saint Genèse nedaleko Bruselu dopis adresovaný Evropskému Komisaři Janezovi Potočnikovi, ve kterém vyjádřili své společné rozhodnutí řídit se principy dvou dokumentů a to - European Charter for Researchers (Evropská Charta pro výzkumníky) a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Pravidla chování při přijímání výzkumníků). Dopis byl po té předán komisaři Potočnikovi, který byl této slavnostní akci taktéž přítomen. Členové EREA jsou CIRA z Itálie, DLR z Německa, FOI ze Švédska, ILOT z Polska, INTA ze Španělska, NLR z Holandska, ONERA z Francie a samozřejmě VZLÚ z České republiky. Přidruženými členy jsou ARC z Rakouska, INCAS z Rumunska, VKI z Belgie a VTT z Finska.