Pevnostní zkoušky letadel, experimentální hodnocení pevnosti leteckých konstrukcí

Únavová zkouška letounu Ae-270

vývojové aktivity a zkušební služby:

 • Statické a únavové zkoušky draků letadel, jejich komponent a konstrukčních uzlů
 • Experimentální hodnocení pevnosti konstrukcí v rámci výzkumných a vývojových aktivit (např. ověřování nových typů konstrukcí, materiálů, spojů apod.)
 • Pevnostní zkoušky v prostředí s řízenou teplotou a vlhkostí (kompozity)
 • Reziduální statické pevnostní zkoušky, posuzování zbytkové životnosti konstrukcí a zařízení
 • Zkoušky tuhosti draků letadel a jejich částí
 • Statické zkoušky přetlakem
 • Certifikační zkoušky dle požadavků předpisů letové způsobilosti
 • Experimentální zkoumání vzniku a šíření únavových trhlin u draků letadel, jejich komponent a konstrukčních uzlů
 • Zkoušky odolnosti konstrukce proti lomu – lomová houževnatost patří do materiálových zkoušek
 • Zkoušky různých technologií spojů (nýty, lepení, svařování) u konstrukčních uzlů
 • Měření poměrných povrchových deformací a měření makrodeformací (posuvů), experimentální analýza napětí, (tenzometrie, laserová interferometrie, fotogrammetrie, termoelasticimetrie, fotoelasticimetrie, křehké laky), prohlídky NDT
 • Zkoušky konstrukcí z hlediska stárnutí, koroze a opotřebení
 • Zkoušky odolnosti na náraz (impakt), např. zkoušky nárazem letícího předmětu - Bird Strike testy, hail testy apod.,
 • Vývoj zkušebních metodik a postupů pro vývojové a certifikační práce
 • Vývoj specifických zkušebních zařízení, přípravků a zkušebních standů pro testování v plném rozsahu (full scale) nebo jednotlivých komponent či materiálových vzorků

 

VYBAVENÍ:

 • Jednoosý elektromechanický zatěžovací stroj TIRAtest 28 500 (do 500 kN)
 • Servohydraulické plně digitální zatěžovací systémy Aero 90 (24 kanálů) a 2x Aero ST (24 kanálů)
 • Únavové a statické zatěžovací stroje (MTS, Instron Schenck, Tira, Inova, Amsler až do 2000 kN)
 • 18-ti kanálový servohydraulický zatěžovací systém Hydropuls IST Schenck
 • 6-ti ti kanálový servohydraulický zatěžovací systém Hydropuls IST Schenck s pracovním tlakem 28 MPa s dodávkou kapaliny 160l/min.
 • 2 x 20-ti kanálový analogový elektrohydraulický systém MTS
 • 1x 6 ti kanálový analogový elektrohydraulický systém MTS T-Rac.
 • 100 hydraulických válců pro síly od 1 do 1 000 kN
 • Hydraulická stanice s pracovním tlakem 21 MPa s celkovou dodávkou 1 440 litrů kapaliny za min.
 • Zkušební rošty 30 x 30 m, 30 x 60 m a unifikovaný systém zkušebních přípravků (svrchní stavba roštu)
 • Stavebnicová klimatizační komora s dvěma klimatizačními jednotkami Testair pro kondiciování (max. teplota 80 ± 1 °C, max. vlhkost 90 ± 5 % relativní vlhkosti)
 • Stavebnicová klimatizační komora -120°C/120°C – chlazení tekutým dusíkem pro zkoušky s vlivem prostředí.
 • Systém pro měření délkových změn AMD – 01, 02
 • Elektrohydraulickopneumatický systém pro přetlakování
 • Vícekanálové systémy pro sběr dat a experimentální analýzu (Vishay, Schlumberger, HBM, BMC, DAQ National Instruments)
 • Systémy bezkontaktního měření deformací a napětí (Dantec Q-400, GOM ARAMIS 3D HS, PONTOS atd.)


Řešené Výzkumné projekty:

 • AERONEWS –“Health monitoring of aircraft by Nonlinear Elastic Wave Spectroscopy“, (2004-2008, FP6 EU, projekt č. 502927)
 • ALCAS  - “Advanced low cost aircraft structures“, (2005-2011, FP6 EU, č. smlouvy 16092)
 • KOMPOZITOVÉ KORMIDLO - “Demonstrátor kompozitové řídicí plochy velkého dopravního letounu podle předpisu CS-25, (2009-2013, MPO – TIP1, projekt č.FR-TI1/290)
 • SONACA -  “Pevná náběžná hrana kompozitového křídla letounu CS100“, (2009-2013, MPO – TIP1, projekt č. FR-TI1/291)
 • ADATO -  “Zvýšení životnosti draku malého dopravního letounu filozofií Damage Tolerance“, (2009-2013, MPO – TIP, projekt č. FR-TI1/475)
 • SARISTU – „Smart Intelligent Aircraft Structures“, (2011-2015, FP7 EU, č. smlouvy 284562)
 • KC-390 - “Pevná náběžná hrana letounu KC-390“, (2012-2015, MPO – TIP, projekt č.FR-TI4/600)
 • AJT – “Pokročilé křídlo letounu AJT MPO – TIP4“, (2012-2015, MPO-TIP, projekt č.
  FR-TI4/603)
 • MOSTA – “Modernizace malého dopravního letounu za účelem zvýšení efektivnosti a ekonomie jeho provozu“, (2010-2016, MPO-TIP, projekt č. FR-TI2/557)
 • CANAL – “Creating Nonconventional Laminates”, (2013-2017, EK - FP7, č. smlouvy 605583)
 • AFLoNext -“2nd Generation Active Wing – Active Flow- Loads & Noise control on next generation wing“, (2013-2018, 7. rámcový program EU, č. projektu 604013)
 • SKOŘEPINA – Vývoj skořepiny letounu nové generace L-39NG“, (2016-2019, TAČR – Epsilon, projekt č. TH02010670 )
 • KOLA A BRZDY – „Vývoj kol a brzd pro podvozky malých a středních letadel“, (2018-2020, MPO-TRIO, č. projektu FV30270) 
 • MUTR – “Multipurpose test rig for transmissions gearboxes“, (2016-2020,  JU – Clean Sky 2, smlouva č. 717199)

 

kontaktní osoba:

Ing. Václav Horák, Ph.D. vedoucí skupiny Zkoušky konstrukcí, VZLÚ
tel: +420 225 115 225, e-mail: horak@vzlu.cz