Pevnostní a funkční zkoušky leteckých podvozků a jejich částí

Modální zkouška příďového podvozku

vývojové aktivity a služby:

Funkční zkoušky podvozků a tlumících soustav:

 • Provádění pádových zkoušek
 • Statické a únavové zkoušky podvozků a jejich částí
 • Zkoušky bočního kmitání podvozku, tzv.  „shimmy test“
 • Určování charakteristik podvozků a tlumičů
 • Speciální zkoušky dle požadavků zákazníka

Zkoušky kol,  brzd a pneumatik:

 • Pevnostní zkoušky
 • Únavové a životnostní zkoušky, zkoušky pojížděcí
 • Homologační zkoušky leteckých i neleteckých plášťů
 • Zkoušky účinnosti, výkonu a opotřebení brzd
 • Zkoušky ABS a antiblokovacích zařízení

 

VYBAVENÍ:

 Servohydraulický systém IST – Schenck:

 • Řídicí systém Labtronic 8800
 • Programové balíky RS LabSite; LMS TecWare a TWR
 • Hydraulický systém Hydropuls (6 hydraulických válců)

Univerzální padostroj pro zkoušky podvozků, kol a brzd:

 • Rozsah pádových hmotností 150 – 10 000 kg
 • Rozsah pádových výšek 0 – 2 m
 • Simulace vztlaku 0 – 100 %

Setrvačníkové zařízení padostroje:

 • Průměr 1 500 mm
 • Obvodová rychlost 0 - 400 km/h
 • Proměnný moment setrvačnosti 581,2 – 3 070,5 kg/m2

Setrvačníková zařízení:

 • Průměry setrvačníků 1 300 – 1 500 mm
 • Max. radiální zatížení 6 000 kg

 

Řešené Výzkumné projekty:

 • KOLA A BRZDY – „Vývoj kol a brzd pro podvozky malých a středních letadel“, (2018-2020, MPO-TRIO, č. projektu FV30270)

 

kontaktní osoba:

Ing. Václav Horák, Ph.D. vedoucí skupiny Zkoušky konstrukcí, VZLÚ
tel: +420 225 115 225, e-mail: horak@vzlu.cz