Patenty (P)

Patenty (P)

Číslo patentu

Název (výměr)

Anotace

č. 306 925

č. přihlášky: PV 2014-175

Zařízení neinvazivního monitorování toku dielektrické matrice v průběhu RTM procesu

Zařízení pro neinvazivní monitorování toku dielektrické matrice v průběhu RTM procesu slouží k odstranění problémů s neprosycením kompozitových výrobků dielektrické matrice či jiných defektů zapříčiněných špatným nastavením vstupů či výstupů dielektrické matrice.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 306 517

č. přihlášky: PV 2014-80

Transparentní forma pro opakované přesné lití, zhotovená z kompozitního materiálu

Transparentní forma pro opakované přesné lití, zhotovená z kompozitního materiálu, kde jako matrice je použita opticky čirá a průhledná reaktoplastová polymerní pryskyřice a jako výztuž jsou použita opticky čirá a průhledná skleněná vlákna, kdy rozdíl hodnot indexů lomu světla polymerní matrice a výztuže, z nichž kompozitní materiál formy sestává, se limitně blíží nule.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 304 562

Číslo přihlášky: PV 2011-784

Nízkoemisní spalovací komora, zejména malých turbínových motorů

Nová koncepce nízkoemisní spalovací komory se vyznačuje stabilizovaným vírem vzduchu unášejícím palivo s osou rotace přibližně totožnou s osou palivové trysky a postupem proudu vzduchu unášejícím palivo nejprve po vnější straně tohoto víru směrem k palivové trysce, odkud dále postupuje středem víru směrem od trysky.

č. 302 895

Č. přihlášky:
PV 2010-217

Způsob vytvoření kompozitní povrchové úpravy na povrchu materiálu

Vynález se týká způsobu vytvoření kompozitní povrchové úpravy na povrchu materiálu, při kterém se materiál vloží do zinkovací lázně obsahující Zn v koncentraci 8 až 15 g.l-1 a vodní disperzi polytrifluoretylenu či polytetrafluoretylenu v koncentraci 5 až 30 obj. %, přičemž disperze obsahuje částice v koncentraci 15 až 65 obj. % a jejich velikost je v rozmezí 0,15 až 0,35 .mi.m, načež probíhá pokovení při vylučovací rychlosti 0,15 až 0,3 .mi.m.min-1 při napětí 1 až 10 V, proudové hustotě 1 až 5 A.dm-2, teplotě lázně 18 až 32 °C a pH 3 až 12. Vyloučený kompozitní povlak na povrchu materiálu obsahuje 0,01 až 40 hm. % polytrifluoretylenu nebo polytetrafluoretylenu ve formě prášku a/nebo pasty s velikostí částic do 10 .mi.m a tloušťka povlaku je do 35 .mi.m.