Odstředivý kompresor “Drákula“ ožil

VZLÚ ve svých motorových zkušebnách zprovoznil unikátní zdroj stlačeného vzduchu CCAE 6-43.

VZLÚ potřebuje pro své náročné experimenty v oblasti turbínových motorů silný zdroj stlačeného vzduchu. V rámci výběrového řízení získala zakázku na tento speciální kompresor rumunská firma COMOTI, která má mnohaletou tradici v návrhu odstředivých a šroubových kompresorů, včetně jejich sériových dodávek zahraničním zákazníkům.

Vlastní zdroj stlačeného vzduchu CCAE 6-43 je tvořen dvoustupňovým odstředivým kompresorem, který je poháněn přes mechanickou vazbu elektrickým asynchronním motorem o maximálním výkonu 315 kW. Otáčky obou kompresorů jsou cca 40 000 RPM. Kompresor je vybaven vlastním regulačním systémem s protipumpážní ochranou.

Stroj poslouží k řešení náročných tuzemských a mezinárodních výzkumných projektů. V EU projektech ESPOSA při vývoji nových spalovacích komor a v projektu LEMCOTEC při zvyšování  pumpážní rezervy odstředivého kompresoru malého turbínového motoru. Dále bude tento zdroj stlačeného vzduchu sloužit pro výzkumné a vývojové práce s předními tuzemskými výrobci leteckých motorů a turbínových strojů.

Neformální pracovní označení “Drákula“ získal tento pětitunový stroj nejen kvůli svému rumunskému původu, ale i díky své velikosti a úctyhodným výkonovým parametrům.
 

Parametry kompresoru:

Výstupní tlak                                    5 až 7.7 bar

Průtok vzduchu                                max. 700 g/s

Teplota vzduchu na výstupu          max. 320°C

Pracovní médium                             vzduch

Celková hmotnost                            5 200 kg