Odolnost konstrukcí na náraz rychle letícího předmětu vč. “bird strikes“

vývojové aktivity a služby:

 • Zkoušky „bird strikes“ - zkoušky konstrukcí na náraz letícího předmětu (ptáka) o hmotnosti 0,5 kg až 4 kg a rychlosti předmětu 100 km/h až 999 km/h,  zkoušky jsou prováděny podle mezinárodních standardů FAA, EASA, ASTM, UIC 654, STANAG, atd., nebo dle požadavků zákazníka
 • Zkoušky odolnosti konstrukce (HVI – High Velocity Impact) na různé typy projektilů (kov, kámen, beton, kroupy, led, štěrk, úlomky gumy a konstrukcí, želatina, ...)
 • Max. rychlost projektilu cca 300 m/s
 • Snímání dopadu předmětu na cílovou plochu rychloběžnou kamerou 
 • Experimentální výzkum a analýzy různých druhů impaktních poškození kompozitních materiálů (simulace výrobních a provozních poškození)
 • Experimentální crashové analýzy leteckých konstrukcí

 

VYBAVENÍ:

 • Pneumatické dělo (4 lb), hlaveň ráže 125 mm tvořená segmenty, max. délka 25 m 
 • Pneumatické dělo (8 lb), hlaveň ráže 250 mm tvořená segmenty, max. délka 15 m
 • Tolerance dopadové rychlosti předmětu ± 25 km/h 
 • Drátkový systém pro měření úsťové rychlosti, přesnost měření ± 2% 
 • Rychloběžná kamera
 • Zkušební rámy s měřením impaktních sil pro uchycení různých zkušebních vzorků pro zkoušky kovových a kompozitních materiálů na různé typy impaktního poškození
 • Padostroj SUPR
 • Ruční pružinový impaktor

 

Řešené Výzkumné projekty:

 • SARISTU – “Smart Intelligent Aircraft Structures“, (2011-2015, FP7 EU, č. smlouvy 284562)
 • AFLONEXT – “2nd Generation Active Wing – Active Flow- Loads & Noise control on next generation wing“, (2013-2018, 7. rámcový program EU, č. projektu 604013)
 • CKLT (AARC)– “Výzkumné centrum pokročilých leteckých konstrukcí”, (2015-2019, TAČR – Centra kompetence, projekt č. TE02000032)
 • DREAM  - “Design and Realization of equipped engine compartments including cowling for a fast compound rotorcraft”, (2017-2021, JU – Clean Sky 2, č. smlouvy 737955 – CS2)

 

kontaktní osoba:

Ing. Václav Horák, Ph.D. vedoucí skupiny Zkoušky konstrukcí, VZLÚ
tel: +420 225 115 225, e-mail: horak@vzlu.cz