Odborný seminář: Modelování proudění v leteckých a průmyslových aplikacích

Dne 22. září 2009 se ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu, a.s. v Praze uskutečnil již 9. vědecko-technický seminář, který byl orientován na problematiku výzkumu proudění, nazvaný ”Modelování proudění v leteckých a průmyslových aplikacích“.

Tento seminář již po čtvrté navázal na tradici kolokvií o aplikované aerodynamice, přičemž kromě letectví se stále častěji zaměřuje také na další aplikace, jako jsou například lopatkové stroje, vozidla, větrné inženýrství, textilní průmysl apod.

Svým záběrem seminář pokrývá především problematiku matematického modelování proudění (CFD), ale i zde využívá srovnání výsledků s experimentálním výzkumem.

Během jednodenního semináře bylo předneseno celkem osm příspěvků, rozdělených do dvou bloků. První blok byl orientován na problematiku vývoje nových CFD řešičů vyvíjených ve VZLU pro nejrůznější aplikace průmyslu. V druhém bloku byly příspěvky týkající se vývoje PSP decay metody ve VZLU, simulace námrazy na částech leteckých konstrukcí, optimalizace koncových částí křídel a v posledním příspěvku byla představena optimalizační metoda vztlakové čáry křídla. Všechny tyto příspěvky jsou publikovány v časopisu Transfer č. 10/2009.